Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hruboskalsko

22. 6. 2007

   

Dnešní toulání započneme opět v Turnově, kde jsme minule skončili putování Maloskalskem. Dnes zamíříme z Turnova opačným směrem, na známější Hruboskalsko, navštívíme hrad Valdštejn, samozřejmě Hrubou Skálu a odtud se vypravíme přes Vyskeř na Drábské světničky, Mužský do Mnichova Hradiště.

Z Turnova se po zelené nebo červené značce vypravíme na přibližně 3 - 4 km vzdálený hrad Valdštejn, považovaný za nejstarší hrad Českého ráje, který byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé, páni z Vartenberka, do počátku husitských válek.

Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři a časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny.

Pak byl Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z Valdštejna dalších 200 let. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal.

V této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky. Jako zajímavý turistický cíl zpřístupnili hrad Valdštejn mezi prvními památkami u nás a romantickými úpravami dotvořili starobylé prostředí. V současné době je hrad Valdštejn v majetku Města Turnova, které se o svoji památku velmi dobře stará. Hrad navštěvuje ročně více než 70.000 turistů. 

Z Valdštejna můžete pokračovat překrásnou lesní cestou se vzrostlými starými stromy na pokraji lesa po červené značce přímo na Hrubou Skálu asi 4 km, kde se vám nabízejí překrásné výhledy na skalní města a vyhlídky do krajiny a podívat se do Arboreta Bukovina, vzdálené od Hrubé Skály asi 0,5 km Tento lesní park u Hrubé Skály byl založen v letech 1860 až 1862 majitelem hruboskalského panství L. Aehrenthalem a lesníkem L. Angerem. Jeho základ tvořilo 35 různých druhů stromů dovezených především ze Severní Ameriky a vysazených nedaleko Hrubé Skály. V roce 1976 bylo zde Správou CHKO Český ráj vysazeno dalších 10 druhů jedlí. Plánovitými výsadbami se v budoucnu v arboretu vytvoří specializovaná sbírka jedlí. Jednotlivé stromy jsou opatřeny identifikačními tabulkami. Arboretum je volně přístupné.

V okolí Hrubé Skály ve skalních městech můžete strávit hodiny prohlížením a objevováním romantických zákoutí, jako je například symbolický hřbitov tragicky zahynutých horolezců pod Mariánskou vyhlídkou nebo Poustevníkovo lože, které je vyhledávaným cílem milenců. Nad údolím řeky Libuňky se tyčí rozlehlé skalní město. Skalní věže se dělí do čtyřech hlavních skupin - Dračí skály, Kapelník, Maják a Údolíčko. Na pískovcových skalách na místě tzv. Čertovy ruky byly objeveny prehistorické nálezy od mladší doby kamenné po dobu římskou a na plošině lze pozorovat zbytky středověkého hrádku.

Samotná Hrubá Skála
určitě zaujme i ty, které hrady a zámky nechávají jindy vlažnými. Zajímavý je nejen renesanční zámek (v 19. století regotizovaný) s překrásnými vyhlídkami a věží, ale i hotel Štekl s jeho pseudotudorovským stylem a naproti němu hruboskalský kostelík. Původně se jednalo o hrad Skálu, který postavil pravděpodobně Hynek z Valdštejna, kolem roku 1353 se uvádí jako jeho pán. Podobu původního gotického hradu neznáme, třebaže na mnohých místech skalnatých základů jsou zachovány otvory pro trámy a pod nynější velkou věží je spleť podzemních místností tesaných patrovitě pod sebou, některé úplně tmavé, jiné s otvory na severní stranu skály. 

Později jednotlivé díly zastaveného skalského panství skupoval od r. 1515 Zikmund ze Smiřic a do r. 1524 se postupně zmocnil celého skalského majetku. Tak začalo stoleté panství Smiřických nad Skálou, které se projevilo i ve stavební změně hradu. Gotická Skála se proměňovala v renesanční zámek. Z majetku Smiřických pak přešlo panství na Albrechta z Vladštejna


 

Poslední Valdštejn František Adam byl daleko více učencem než zámeckým pánem. Vynikl jako botanik a o panství neměl valný zájem, proto panství í zámek prodal r. 1821 Janu Lexovi z Aehrenthalu, který na Hrubé Skále založil novou šlechtickou linii.


 

V r. 1859 dal Jan Antonín upravit Hrubou Skálu v novogotickém slohu, kterým zastřeli většinu renesančních prvků kromě hlavní věže, arkád do dvora na západní straně a sgrafit na jihu. Nově postavena byla brána do předhradí i s kamenným mostem, na němž jsou dvě gotické sochy svatého Floriana a sv. Vavřince, upraveno bylo i předhradí a na východní straně vybudován park. Také most z nádvoří do zámeckého dvora byl postaven z kamene. Po r. 1945 převzal Hrubou Skálu československý stát jako konfiskát.


 

Z Hrubé Skály můžete sejít skalní do lázní Sedmihorek a odtud jet vláčkem zpět do Turnova nebo pokračovat dále po modré značce asi 4 km do Vyskeře. Tam vás na první pohled upoutá čedičový kopec Vyskeř nad obcí a na něm kaple sv. Anny z roku 1830. Ke kapli vede od kamenného kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci křížová cesta se 14 zastaveními. Ty tvoří pískovcové sloupy s obrázky postavené v roce 1825 a v roce 1999 zrekonstruované.

Asi 1 km za Vyskeří se napojte na žlutou značku a dejte se po ní doprava přes Skokovy do Příhraz (asi 6 km), a odtud po modré nebo po červené na zajímavé skály s unikátním hradem Drábské světničky. Vznikl v počátku 15. století, kdy husitská vojska zničila klášter Hradiště. Jednotlivé skalní bloky jsou spojeny mostíky. Celý objekt hradu svědčí o tom, že jeho stavitelé velice dovedně využili možnosti, které jim poskytovala jeho poloha, a vytvořili pevnost, která byla před zdokonalením střelných zbraní prakticky nedobytná. Kde a komu hrad sloužil, je dodnes zahaleno tajemstvím.

Z Drábských světniček se můžete vydat na 0,5 km vzdálenou Klamornu, jedná se o zbytky skalního hradu, 4 vytesané světničky a nádrž na vodu.

Pokračujte pak na vrch Mužský, jedná se vlastně o skalní plošinu s čedičovým vrchem, rozdělených roklemi na pět částí: Mužský, Hrada, Příhrazské skály, skály u Drhlen a skály u Valečova. Plošina byla osídlena už v mladší době kamenné, poblíž Kobylí hlavy bylo objeveno sídliště se studnou a opevněním z 2. tisíciletí př. n. l. V Příhrazských skalách je skupina slovanských mohyl ze 7. - 8. stol. Dodnes je zde vojenský pomník připomínající, že za prusko-rakouské války v r. 1866 bylo v jeho okolí stanoviště rakouských dělostřelců. Na západním úpatí plošiny nad vesnicí Dneboh roste tzv. Tančící les. Po velkém sesuvu půdy, který 27. 6. 1926 zničil 11 domů osady Kavčiny, rostou stromy ve svahu šikmo.

Poslední zastávkou dnešního putování bude ještě zřícenina skalního hradu Valečov z počátku 14. století, rozšířeného v 15. století. K vidění jsou zde především skalní byty, užívané až do r. 1900. Valečov byl užíván až do 18. století a pak byl opuštěn. Dnes se zde konají letní kulturní akce. 30.6. to bude procházka pohádkovým lesem kolem Valečova, 14.7. dětský den a 1.9. slavnost Hurá do školy. V průběhu léta zde vystoupí v různých termínech také folkoví zpěváci, program najdete zde.


 

Z Valečova se pak můžete po červené značce vydat do 5 km vzdáleného Mnichova Hradiště na vlak či autobus.