Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sadská a Vestec

31. 3. 2008
Poslední březnový kíkend jsme spojili návštěvu dvou lokalit nedaleko od sebe, jednak stolové Břístevské hůry nedaleko Vestce, která nás lákala svou rýsující se zříceninou od dálnice a probouzela v nás zvědavost, co tam vlastně je a pak oblíbenou procházkou kolem jezera v Sadské, kterou nám trochu zkomplikovala ztracená háravá fenka jagdteriéra, která k nám přiběhla, vlekouce řemen. Hárala a vehementně se dožadovala nakrytí od Indeeho, čemuž jsme okamžitě udělali přítrž a odvedli ji na policii v Sadské, kde dopátrali dle její známky majitele. Ale nyní již k výletu:

Břístevská hůra (na některých mapách také Vršek u Starého Vestce nebo Vršek u Vestce) je 240 metrů vysoký svědecký vrch. Svědecká hora (svědecký vrch, svědek, butte) je osamocená vyvýšenina, která byla vytvořena erozní činností exogenních sil – ústupem svahů tabulí a stolových hor. Je tvořena horizontálními nebo subhorizontálními vrstvami hornin.

Nalézá se mezi středočeskými obcemi Bříství a Starý Vestec v okresu Nymburk; u sjezdu z dálnice D11 na jejím 18. kilometru. Tvoří trojvrší s Přerovskou a Semickou hůrou, společně se nazývají Polabské hůry. Na hůrách jsou významné zejména jejich jižní svahy, které se řadí mezi tyto typy stanovišť: polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis).

Z kamene a cihel zděná kaple Povýšení sv. Kříže (dnes zřícenina), byla postavená v roce 1714 severovýchodně od obce Bříství na vršku této tzv. Křížové hory či Břístevské hůry. Stavba centrálního typu ve tvaru kříže, delší osou orientovaná ve směru sever – jih, dodnes tvoří neodmyslitelnou dominantu okolí. Kaple byla postavena z darů farníků a vyhořela roku 1818 při pálení „čarodejnic“.  Některé prameny uvádějí vyhoření  v letech 1764 a 1878 a od tohoto roku nebyla obnovena. Do dnešní doby se zachovala významná část obvodových stěn, strop a klenby se zřítily již na počátku 20. století.
 
4 hektarové jezero nedaleko města Sadská u řeky Labe vzniklo těžbou písku v letech 1972-1992. Bývalá pískovna nabízí čistou vodu, ideální podmínky pro letní koupání, občerstvení a koupání bez poplatku. Nabízí romanstická zákoutí. Spadá pod Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, kde na jejich stránkách najdete stav vody http://www.khsstc.cz.  Jezero je volně přístupné 


Kaple Povýšení sv. Kříže

Bohužel vnitřek kaple už zprznili malůvkami a v okolí je poházeno mnoho nepořádku, někdo nebyl líný sem vytáhnout dokonce staré matrace a autosedačku :-(

Výhled zezhora do Polabí

Rozchodník u kaple

Jezero Sadská

Okolo jezera se sem tam vyskytují i bažanti

Zhýralá zbloudilá čubka jagoše