Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výcvik psa - povely Zůstaň, Volno, Ke mně, K noze a chůze u nohy

29. 5. 2007

   

Dnes se blíže podíváme na nácvik povelů Zůstaň, Volno, Ke mně, K noze a chůzi u nohy. Tyto cviky, ač vypadají jednoduše, jsou pro některé psovody nedosažitelnou metou, a tak jsou nuceni se svým psem stále chodit na vodítku nebo trnout v lese strachy, kdy se jejich uprchlý delikvent vrátí a zda vůbec. Začněte tedy s jejich nácvikem včas a využijte každou chvíli k jejich procvičování a upevňování. Odměnou vám bude klidná procházka s vychovaným psem, kterého můžete kdykoliv pustit i přivolat, včetně vypjatých situací, když narazíte na háravou fenu, druhého psa či zvěř. I váš pes to ocení a během procházky si užije mnohem víc volnosti a pohybu.

 

Zůstaň

Nácvik povelu "Zůstaň" na místě. Začínáme opět se štěnětem, lze ale i se starším psem. Je potřeba, aby pejsek již zvládal povely sedni a lehni. Základní postoj - pes sedí vedle levé nohy psovoda. Psovod dá povel Zůstaň a rukou psovi naznačí, aby seděl na místě.

Pustí z ruky vodítko, pro nácvik se obrátí čelem ke psovi a pozadu se od něho pomalu vzdaluje a stále opakuje Zůstaň. Při vyslovení tohoto povelu neoslovujte psa jménem, to pro něj znamená, že má přijít k vám. Současně s vyslovením povelu vztáhněte proti obličeji psa ruku s otevřenou dlaní; pohyb ruky by se měl zastavit asi 30 cm před psovým nosem. Při výcviku služebního psa se používá mírný tlak dlaní levé ruky na špičku čenichu psa. Ve chvíli, kdy psovod vidí, že by se pes chtěl zvednout, se k němu vrátí. Pokud by se pejsek zvedal moc brzy, je cvičitel za psem a ve chvíli, kdy psovod odhodí vodítko, si na ně stoupne a pak pes nemá možnost běžet za psovodem.

Druhá možnost je nácvik povelu na dlouhém vodítku: Zároveň mu dejte povel "Sedni!" nebo "Lehni!" signálem ruky a proti jeho obličeji vztáhnete ruku s otevřenou dlaní. Poté ustupte jeden krok dozadu a stále opakujte slovní povel "Zůstaň!" spojený se signálem ruky. Vodítko by mělo být jen mírně napnuté, aby pes věděl, že jej máte stále pod kontrolou, ale nesmíte za ně tahat.

Vzdálenost, na kterou se od psa psovod vzdaluje, se postupně prodlužuje, pak se psovod obrátí k psovi zády a odchází na stále větší vzdálenost. Psa k sobě nikdy nepřivolávejte, vracejte se k němu a pochvalte ho. Po celou dobu je třeba, aby pes zůstal ve stejné poloze a to i v momentě, kdy jej chválíte dáváte mu pamlsek. Odměňte jej pamlskem a dejte mu povel "Volno!". Pokud pes změní polohu v době, kdy jste od něj vzdáleni, musíte se vrátit, jeho polohu usměrnit, a cvik opakovat, nikdy tak nečiňte na dálku. Je třeba hodně trpělivosti a když pes zůstane, psovod ho pochválí a dá odměnu.

 

Volno

 

Nejoblíbenější povel u většiny psovodů i pejsků :) Zastavíme se, odepneme vodítko, vyslovíme povel a nakročíme směrem a máchneme tím směrem rukou s hřbetem ven. Tady pozor, pes by neměl vytrysknout hned po odepnutí karabiny bez povelu, pokud toto dělá, vezmeme dvě vodítka se dvěma karabinami, aby poznal, že po odepnutí jedné, je stále připoután a smí odběhnout až po vydání povelu. Chybou je rovněž to, když pes na povel volno od psovoda neodběhne. Měl by se vzdálit nejméně na 10 kroků od vás.

Povel používejte vždy k ukončení povelu předchozího, pokud nenásleduje povel jiný, abyste psa navykli na to, že v žádaném povelu vytrvá až do povelu jiného. Řada psovodů má sice naučené psy na povely, pes je poslechne a povel vykoná, ovšem psovod se spokojí s provedením povelu a pak dovolí psu okamžitě odběhnout a dále se mu nevěnuje. Povely je třeba důsledně docvičit a naučit psa v nich vytrvat, dokud je nezrušíte povelem Volno nebo nepřikážete psu povel jiný.

 

Ke mně

 

Celý cvik začíná výchozím postavením, kdy je pes u levé nohy psovoda a sedí. Psovod vyjde přímým směrem se psem u nohy. Po pár metrech psovod připraví psa na uvolnění, tj. odepne ho z vodítka a po dalších pár krocích, kdy jde pes u nohy psovoda, dá povel "Volno".

Pes by měl odběhnout minimálně l5m od psovoda. Psovod nechá chvíli psa běhat. Potom se psovod zastaví a otočí se na psa. Dá povel " Ke mně". Pes má běžet radostně k psovodovi, kde předsedne před psovoda. Po pár vteřinách dává psovod povel "K noze" a pes si přisedne vedle levé nohy psovoda. Tak by měl cvik vypadat.

Nácvikových metod je několik: U štěňat voláme od malinka na pamlsky nebo hračky, v případě, že hned nereaguje, trochu popoběhneme a na to štěně určitě zareaguje.

U větších psů můžeme použít dlouhou vodící šňůru, kterou v případě potřeby použijeme k přitažení pejska. Dříve se ale snažíme psa přilákat opět na pamlsky, hračky nebo mimikou.

 

Povel K noze a chůze u nohy

 

Pejska držíme nakrátko na vodítku před sebou, vydáme povel K noze! a současně plácneme rukou o stehno a levou rukou ho srovnáme do pozice vedle naší levé nohy tak, aby seděl. Nezaměňujte povel K noze s povelem Ke mně, kdy pes usedá čelně přímo před pána. Až pes pochopí tento povel na vodítku, cvičíme ho bez vodítka a taky z volného pobíhání kolem nás.

Pes se má na povel K noze přiřadit k levé noze psovoda a následovat ho. Nesmí předbíhat, opožďovat se a vzdalovat se. Jeho lopatka či přední končetiny mají být na úrovni naší holeně.

Cílem cviku je, aby pes doprovázel psovoda ukázněně při chůzi i klusu, při obratech a změnách směru pochodu. Při zahájení cviku má psovod psa u levé nohy, drží jej na vodítku v levé ruce. Dává povel "K noze"a začne se pohybovat se psem směrem kupředu. Jakmile pes předbíhá, opožďuje se nebo odbíhá od nohy, opakuje se povel "K noze" a trhne se vodítkem.

Během chůze musí být vodítko prověšené. Po každém trhnutí se vodítko uvolňuje. Výcvik se začíná krokem a postupně se přechází ke zrychlenému pohybu. Začíná se přímý směr a postupně se přidávají obraty vpravo a vlevo. Při obratu je třeba, aby psovod předem upozornil psa, že se bude něco dít tím, že dá povel "K noze", může jej zdůraznit i úderem levé ruky o stehno. Psovod provádí obrat o 90°, ne nějaké pouze nevýrazné zatočení.

Když zvládneme obraty, nacvičujeme čelem vzad. Zde je lepší, když pes přechází za psovodem a přiřazuje se k levé noze.

Chyby:

příliš silné trhání vodítkem
zbytečné trhání vodítkem
vodění psa na napjatém vodítku
zastavování podle zájmu psa

Tento cvik lze nacvičovat při každé příležitosti. Je nutné vždy dbát o to, aby byl proveden bez chyby. Psa dle potřeby neustále opravujeme povelem nebo trhnutím vodítkem. Při dobrém provedení nešetříme pochvalou.

Teprve, když máme cvik zvládnutý na vodítku, přikročíme k nácviku bez vodítka. Psa uvolníme z vodítka za pochodu a pokračujeme stejným tempem dál. Pokud by pes odbíhal, předbíhal nebo zaostával, opět ho připoutáme na vodítko.